Maine apne Bur ka pani khira se chudba ke nikala

-